За пресата

Представяне на изложителите

Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE)
Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора, които допринасят за развитието на средата около себе си в сферите на лидерството и предприемачеството.

Представя проект: StartUpNavigator.eu

StartUpNavigator.eu е дигиталната карта на предприемачеството, която цели да събере участниците от екосистемата в България и региона на едно място и това да доведе до по-голяма прозрачност и видимост, подсилени връзки между участниците и като цяло интегрирана екосистема от предприемачи, бизнес партньори, инвеститори, изследователи и други

AIESEC
AIESEC (съкращение от френски на Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) е най-голямата студентска организация в света с повече от 86 000 членове и представителства в 125 държави и територии, включително и в България. AIESEC  е международна платформа, където млади хора могат да изследват и развиват своя лидерски потенциал. Ние сме неполитическа, независима, нестопанска организация, ръководена от студенти и неотдавна завършили висши учебни заведения млади хора.  Нашите членове са заинтересовани от световните проблеми, лидерство и мениджмънт. От създаването си досега сме ангажирали и развили над 1 000 000 млади хора, които са преминали опит с AIESEC . Въздействието на нашата организация може да бъде видяно чрез нашите алумни, които представляват бизнеси, НПО-та и са световни лидери, включително и лаурета на Нобелова награда за мир, Martti Atisaari от Финландия.

Българска банка за развитие (ББР)
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро и малки компании.

Фокусът в нашата дейност:

 • Стартиращи предприятия и иновации;
 • Износители на готова продукция;
 • Преработвателна промишленост;
 • Минерални ресурси и природни богатства;
 • Земеделие и туризъм.

Българска стопанска камара (БСК)
БСК е водеща бизнес организация в България, основана преди повече от 25 години. Включва повече от 120 браншови организации, покриващи целия спектър на икономиката. Основна мисия на БСК е да подкрепя българския бизнес и малките и средни предприятия, в частност. БСК е член на мрежата Enterprise Europe Network – най-г олямата мрежа за подпомагане на малките и средни предприятия в Европа. Център Външноикономическо сътрудничество към БСК е специализиран в предоставянето на услуги за МСП и стартъпи. Нашите услуги са насочени към интернационализация, иновационен мениджмънт и достъп до финансиране. Наши експерти са специалисти по проектно консултиране с фокус Хоризонт 2020, Инструмент за малки и средни предприятия и програма Еразъм+

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите. Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 000 търговци, сдружения и др.

Булбера ЕООД
По време на изложението фирма Булбера ЕООД ще представи последната си разработка – медицински софтуер на име СИМО, който позволява иновативно управление на медицинските кабинети и обслужването на пациенти. СИМО има връзка с медицинските апарати и позволява на докторите да се съсредоточат върху пациентите.

Повече за СИМО : http://medical.bulbera.com/simo/

Висше Франкофонско училище по Администрация и Мениджмънт (ВФУАМ)
ВФУАМ е висше учебно завeдение със седалище в София, България. Предприемачеството и управлението са в центъра на обучението във ВФУАМ чрез специализирани курсове и предприемачески или стартъп проекти. Дипломиращи се партньори на ВФУАМ са Университетът в Тулуза Капитолия и Science Po, Университетът Люмиер Лион, Университетът в Нант, Университета в Лиеж, Университетът в Корсика Pascuale Paoli и Парижки университет Пантеон Сорбоната.

Представя предприемачески проекти:

 1. Креативно пространство "3DII - 3D Imagination and Impression", Магистър: Артистичен и събитиен мениджмънт, име на студент: Enol REVEIL, Хаити
 2. Културен стартъп, базиран на видеоклипове представящи природното богатство на Африка, Магистър: Артистичен и събитиен мениджмънт, име на студенти: Bertin SOH TENE, Камерун и Louis FATON, Бенин
 3. Център за обучение и пласиране на почистващ персонал "Ангел вкъщи", Магистър: Администрация на предприятията, студент: Justin Blaise EKONA LOKOU, Камерун
 4. Предизвикателства пред корпоративната социална отговорност и устойчиво развитие: предложения за решения, Магистър: Администрация на предприятията, студенти: Pamphile Romaric NENIE, Кот д'Ивоар и Lithvine Rosine TCHEMEU PUEGAING, Камерун

ГРОЗЕН ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ЕООД
www.comixbox.tv е необичаен телевизионен формат, с който спечелихме една от категориите в тазгодишния конкурс за иновативно предприятие. А буквално преди ден го регистрирахме официално като комикс телевизия. Вижте ни!

Ди Ес Ай ООД
aControl
е модулна софтуерна система за контрол на достъпа, създаване и следене на работни графици, управление и регулиране на заплащането при работа с предварително зададени норми. Продукта поддържа работа с хардуерни устройства от различни производители. Подходящ е както за малки клиенти с една входно/изходна точка, така и за големи производствени предприятия със стотици входно/изходни точки за контрол на достъпа.

Qaudit създаден да спомага за лесна и бърза проверка и осъществяването на всякакъв тип инспекции (одити). Системата се състои от Web част и мобилни приложения за работа под Android, iOS и Windows Phone. Функционалния административен модул, обновяването на информация в реално време, в комбинация с интерактивното табло за визуализиране на графична информация, правят системата мощен инструмент за анализ и отчетност.

EDIT.BG
EDIT е абревиатура за Икономическо развитие чрез иновации и технологии (Economic Development via Innovation and Technology) и е инициирано от Фондация MOVE.BG, в партньорство с широка коалиция от участниците в стартъп екосистемата в България. EDIT е създаден, за да отговори на нуждите на микро, малките и стартиращи фирми за информационни технологии, които са най-бързо развиващият се и най-иновативния икономически сектор в България. Приемаме иновациите и технологиите чрез сравнителен анализ на цифровата индустрия, за да разгърнем пълния потенциал на българския цифров сектор. Анализираме глобалните и местните тенденции, обсъждаме проблемите пред стартиращите компании и заедно търсим решения за подкрепа на иновациите и инвестициите. Ние насърчаваме сътрудничеството между предприемачите, обмяната на опит и идеи, създаването на съвременна цифрова екосистема.

Енергомонитор България
ЕНЕРГОМОНИТОР Ви позволява целогодишно да наблюдавате в реално време потреблението си на ток, природен газ, вода, температура, нива на СО2 и влажност през интернет. Можете да надграждате базовия модул с допълнителни устройства ЕНЕРГОМОНИТОР и да следите различни консуматори. Сравнявате консумацията си ДНЕС с тази от ВЧЕРА или друг избран от Вас период. Сравнението Ви позволява да пестите енергия, природни ресурси, пари и не на последно място помагате за отделянето на по-малко вредни емисии в района в който живеете и работите.

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Услугите на Enterprise Europe Network са безплатни и са насочени към МСП, които желаят да се развиват международно или имат иновативен потенциал. Мрежата разполага с най-голямата база данни с оферти от фирми, които си търсят международни партньори като предоставя на български фирми възможности съобразно техните нужди и капацитет. В България Enterprise Europe Network се представлява от консорциум от 12 организации, покриващи територията на цялата страната.

ЗдравенПорталБГ ООД
ZdravenPortal.bg
e иновативна платформа, която има за цел да събере на едно място всички звена, ка­саещи здравето на пациента, да подпомогне ежедневната работа на медицинските ра­ботници и да ги информира за всичко ново в областта на медицината. Специфичните функционалности, създадени в платформа­та, подпомагат работата на лекарите и лечебните заведе­ния от една страна и дават възможност за връзка с паци­ентите от друга. По изпълним и достъпен начин пациентите (потре­бителите) се свързват с лекари, получават инфор­мация за лекарствени продукти и заболявания. Изграден е уникален по рода си симптомен навигатор е лесен и интуитивен начин да се поста­ви ориентировъчна диагноза. Цялата информация в него е редактирана и изготвена от лекари. Посредством него, могат да бъдат позиционирани различни продукти и услуги на много точна таргет група.

Към платформата e създадено спе­циализирано медицинско списание ZdravenPortal.bg , което се издава ня­колко пъти в годината. Всеки брой на списанието разглежда в детайли опре­делено заболяване. Нашата концепция е да представим систематизирана детайлна информация, иновации свързани с темата, клинични случаи, технологии, касаещи забо­ляването (тема на всеки брой). Читателите са само лекари (общопрактикуващи и специали­сти), които го получават безплатно.

Инкър ООД
Инкър е първата тату платформа в България и сред първите в света. Мисията на Инкър е да обедини татуисти, татуиращи се, тату любители и бизнеса, който обхваща тази ниша, в татусфера. Системата е изградена така, че да работи еднакво добре в ползва на татуистите, като улесни работата им с клиенти и им даде възможност да изкарват допълнителни пари от мърчандайз, и в полза на татуиращите се, които имат възможност да намерят правилния татуист, татуировка или артикул от единна база данни. Амбицията на Инкър е да събере всички легални татуисти в България и да стъпи на международната тату сцена, като предложи на татуистите уникални модули, с които да ръководят бизнеса си.

Интерактив Тактикс ЕООД
Компанията ни е лидер в разработката на онлайн канали за продажба. В портфолиото на PartyDrinks.BG има над 1500 продукта (напитки от всякакъв клас), като амбициите ни са до лятото на 2018 продуктите изложени в сайта ни да бъдат над 2000.

Кристиан Алексов
Бизнес-идеята ми е ориентирана към автомобилната индустрия, постигане на ефективност в разходите за поддръжка и ремонт на автомобила, както и безопасност на шофирането и намаляване на риска в животозастрашаващи ситуации. Тя включва комплекс от мерки, чието въвеждане като система е много по-ефективно. Продуктите, които предлагам, включват комбинация от смарт-технология и материално-веществени притурки към колите или пътната обстановка.

Метарайдинг ЕOOД

 1. Онлайн курс Metareading = 32 часа курс покриващ 8 принципа за психологическа хигиена и 4 от най-иновативните техники за релаксивна концентрация, скоростно и фоточетене, мисловни карти и мнемотехники използвани от световните шампиони по памет.
 2. Курс Metareading = присъствен курс в подбрана с интервюта хомогенна група включващ ролеви игри, концертни сеанси на класическа музика, игри с карти и презентиране с интонационно импрегниране.
 3. Курс Metabusiness = присъствен курс базиран на топ 10 изключителни бизнес книги, който показва на практика консистетно и кохерентно развитие на бизнес в среда без burnouts.
 4. BrainTeamBuilding = 3 часа подобряващи паметта и креативността на екипа с 50% чрез сплотяващи игри за релаксивна концентрация.

Микрофинансираща институция „Джобс“
Микрофинансираща институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на Българска банка за развитие. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро и малки предприятия.

По този начин МФИ:

 • подобрява достъпа им до финансови услуги;
 • допринася за създаването и запазването на работни места;
 • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
 • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

MOVE.BG
Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаване на култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности. С разбиране за икономическите, културни и екологични предизвикателства на новия дигитално свързан свят, ние ги адресираме с колективната интелектуална сила на разнородна общност. В MOVE.BG движим устойчива социална промяна чрез иновации и колаборация между различните, споделящи общи ценности.

 • Свързвамесъздаващите хора и осигуряваме пространство за общо действие и генериране на идеи
 • Моделирамерешения за устойчиво развитие чрез иновации и включване
 • Изследваме потенциално успешните сектори на икономиката
 • Образовамев културата на участие и споделяне
 • Вдъхновяваме с историите на успешните и градивните

Нет Систем Комюникейшън ЕООД
Компанията ни е иноватор в сферата на безжичните маркетингови решения и работи в посока на унифициране на рекламно излъчване през WiFi рутерите в офиси, домове и на публични места. Продуктът, който представяме всъщност е техническо решение, което служи за излъчване на рекламни и комуникационни съобщения.

 

Ставрос Ставру и Ива Груева - Образователни игри
Платформа от образователни игри за деца в начална училищна възраст, която има за цел да развие техните социални умения - умения, които по никакъв начин не са застъпени в текущата образователна програма и съществуващите традиционни и дигитални учебни помагала. Тези умения включват: асертивност, емпатия, активно слушане, решаване на проблеми и управление на времето. Това бива постигнато чрез игра на децата в отбори, в рамките на които те се кооперират, за да напредват. В същото време игрите осигуряват и конкурентна среда, защото отборите се състезават помежду си.

Про Смарт ЕООД
BBoil RF е комплексна система, с която не само включвате и изключвате Вашите уреди дистанционно, а управлявате и регулирате цялостната екосистема във Вашия офис, дом, къща или вила. BBoil RF позволява на потребителите да разполагат с информация в реално време за всички свързани устройства, тяхната работа и моментен статус.
PS Gate е продукт, който позволява бързата автоматизация на всяка гаражна врата, без значение от производител или модел.

РЕД ФАЙЪР ГЕЙМС АД
Red Fire Games e компания, която е изцяло фокусирана върху VR игри и си търси още инвеститори. Заповядайте във VR играта ни – сложете очила и ще попаднете във виртуалната реалност… 

Startup Europe Week
SEW е движение, чиято цел е да подкрепя предприемачите да растат и да процъфтяват по целия свят, чрез серия от местни събития, които показват на предприемачите какви възможности са налични в техния регион или конкретно на градско и регионално ниво. SEW присъства в повече от 300 града в почти 50 страни, с 250+ съорганизатори. По време на SEW 2016 и 2017 повече от 100 000 предприемачи са присъствали на нашите събития по целия свят.

ТоталКей ООД
ТоталКей ООД е първото социално предприятие предлагащо услуги за интеграция на хората с увреден слух в чуващото общество. Нашите услуги са в 5 различни направления:

 • Платоформа за комуникация в реално време между глухи и чуващи хора;
 • Платформа за трансформация на говор към текст за деца и студенти;
 • Субтитри при поискване за телевизии;
 • Субтитриране на живо за събития и конференции;
 • Жестов превод на жив.

Умни Солюшънс“ЕООД (Umni.co)
Umni.
co автоматизира комуникацията между хотели и потенциални клиенти чрез чатбот. Чатботът спестява разходи, помага за оптимизацията на дейността на персонала и подобрява връзката с гостите. Umni.co завърши успешно 3-то издание на акселератора The Founder Institute, Sofia в края на февруари 2018 г.

Хай Левъл Проджектс ЕООД
Онлайн система за управление на маркетинга в малки и средни компании – www.saycle.com.

©2020 Sofia Startup Expo. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.

Search